ஸ்மார்ட் கார்டில் பெயர் சேர்ப்பது எப்படி? ரேஷன் கார்டு பெயர் சேர்க்க | How to Add New Family Member in Smart Ration Card ?

ஸ்மார்ட் கார்டில் பெயர் சேர்ப்பது எப்படி? ரேஷன் கார்டு பெயர் சேர்க்க | How to Add New Family Member in Smart Ration Card ?

தமிழ்நாடு அரசு மக்களுக்காக எளிதில் குடும்பத்தில் உள்ள நபர்களை சேர்க்கவும் நீக்கவும் மற்றும் பல வசதியுடன் ...

Read More
பட்டா சிட்டா எவ்வாறு பதிவிறக்கம் செய்வது?| How to Download Patta Chitta Online ?

பட்டா சிட்டா எவ்வாறு பதிவிறக்கம் செய்வது?| How to Download Patta Chitta Online ?

தமிழ்நாட்டில் நிலம் வாங்கும் போது உரிமையாளரின் விவரங்களை சரிபார்த்து பின்பு நிலம் வாங்கவும், பட்டா சிட்டா எண், நிலத்தின் ...

Read More