தடுப்பூசி சான்றிதழ் திருத்தம் செய்வது எப்படி? | How to do Cowin Vaccine Certificate Correction?

தடுப்பூசி சான்றிதழ் திருத்தம் செய்வது எப்படி? | How to do Cowin Vaccine Certificate Correction?

அரசு (Government) இணையதளத்தைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் உங்கள் தடுப்பூசி சான்றிதழ்களில் திருத்தங்களைச் செய்யலாம், இது முற்றிலும் ...

Read More
ஸ்மார்ட் கார்டில் பெயர் சேர்ப்பது எப்படி? ரேஷன் கார்டு பெயர் சேர்க்க | How to Add New Family Member in Smart Ration Card ?

ஸ்மார்ட் கார்டில் பெயர் சேர்ப்பது எப்படி? ரேஷன் கார்டு பெயர் சேர்க்க | How to Add New Family Member in Smart Ration Card ?

தமிழ்நாடு அரசு மக்களுக்காக எளிதில் குடும்பத்தில் உள்ள நபர்களை சேர்க்கவும் நீக்கவும் மற்றும் பல வசதியுடன் ...

Read More