கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண் சான்றிதழ் விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி? | How To Apply Deserted Woman Certificate?

கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண் சான்றிதழ் விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி? | How To Apply Deserted Woman Certificate?

தமிழகத்தில் கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண் சான்றிதழ் (REV-105 Deserted Woman Certificate) இச்சான்றுகள் வைத்து அரசாங்கத்திலிருந்து ...

Read More
திருமணமாகவில்லை என்பதற்கான சான்றிதழ் விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி? | Unmarried Certificate Apply Online in Tamilnadu?

திருமணமாகவில்லை என்பதற்கான சான்றிதழ் விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி? | Unmarried Certificate Apply Online in Tamilnadu?

ஒருவருக்கு குறிப்பிட்ட வயதிற்கு மேல் திருமணம் ஆகவில்லை என்றாலும் அல்லது திருமணம் செய்ய விருப்பம் இல்லை ...

Read More