ஸ்மார்ட் கார்டில் பெயர் சேர்ப்பது எப்படி? ரேஷன் கார்டு பெயர் சேர்க்க | How to Add New Family Member in Smart Ration Card ?

ஸ்மார்ட் கார்டில் பெயர் சேர்ப்பது எப்படி? ரேஷன் கார்டு பெயர் சேர்க்க | How to Add New Family Member in Smart Ration Card ?

தமிழ்நாடு அரசு மக்களுக்காக எளிதில் குடும்பத்தில் உள்ள நபர்களை சேர்க்கவும் நீக்கவும் மற்றும் பல வசதியுடன் ...

Read More