தடுப்பூசி சான்றிதழ் திருத்தம் செய்வது எப்படி? | How to do Cowin Vaccine Certificate Correction?

தடுப்பூசி சான்றிதழ் திருத்தம் செய்வது எப்படி? | How to do Cowin Vaccine Certificate Correction?

அரசு (Government) இணையதளத்தைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் உங்கள் தடுப்பூசி சான்றிதழ்களில் திருத்தங்களைச் செய்யலாம், இது முற்றிலும் ...

Read More