கோவிட் தடுப்பூசி அட்டவணை நியமனக் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்? | Covid Vaccine Schedule Appointment Questions and Answer?

கோவிட் தடுப்பூசி அட்டவணை நியமனக் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்? | Covid Vaccine Schedule Appointment Questions and Answer?

நியமனம் இல்லாமல் தடுப்பூசி போட முடியுமா?

தடுப்பூசிக்கான சந்திப்புகளை ஆன்லைனில் அல்லது ஆன்சைட் முறையில் ...

Read More
கொரோனா தடுப்பூசி அட்டவணைகள்? Co-WIN இல் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் | Corona Vaccination Schedules ?  Frequently Asked Questions on Co-WIN

கொரோனா தடுப்பூசி அட்டவணைகள்? Co-WIN இல் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் | Corona Vaccination Schedules ? Frequently Asked Questions on Co-WIN

தடுப்பூசி அட்டவணைகள் என்ன?

சேவை வழங்கும் பல்வேறு தடுப்பூசி மையங்களுக்கான தடுப்பூசி அமர்வுகள் கால ...

Read More
தடுப்பூசி சான்றிதழ் திருத்தம் செய்வது எப்படி? | How to do Cowin Vaccine Certificate Correction?

தடுப்பூசி சான்றிதழ் திருத்தம் செய்வது எப்படி? | How to do Cowin Vaccine Certificate Correction?

அரசு (Government) இணையதளத்தைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் உங்கள் தடுப்பூசி சான்றிதழ்களில் திருத்தங்களைச் செய்யலாம், இது முற்றிலும் ...

Read More